گروه علمی پژوهشی باورباران

 • شنبه, ۱۴ شهریور ۹۴
 • admin
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کنفرانس نماد شناسی و فلسفه نمادها

 • جمعه, ۱۳ شهریور ۹۴
 • admin
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

کنفرانس تغذیه در قرآن

 • دوشنبه, ۹ شهریور ۹۴
 • admin
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

سبک زندگی پادشاهان ساسانی

 • يكشنبه, ۸ شهریور ۹۴
 • admin
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کنفرانس اعجاز علمی سوره روم (آیات 1تا3)

 • يكشنبه, ۸ شهریور ۹۴
 • admin
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

کنفرانس اعجاز عددی سوره علق

 • يكشنبه, ۸ شهریور ۹۴
 • admin
 • ۳ نظر
نمایش تصویر

کنفرانس آیا کوروش ذوالقرنین است؟ (قسمت اول)

 • شنبه, ۷ شهریور ۹۴
 • admin
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

کنفرانس رازهای زنبور عسل (قسمت دوم؛ پایانی)

 • شنبه, ۷ شهریور ۹۴
 • admin
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کنفرانس رازهای زنبور عسل (قسمت اول)

 • شنبه, ۷ شهریور ۹۴
 • admin
 • ۷ نظر
نمایش تصویر

عدالت و مهربانی کوروش!!!

 • شنبه, ۷ شهریور ۹۴
 • admin
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

برده داری در کتیبه ها...

 • شنبه, ۷ شهریور ۹۴
 • admin
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کنفرانس بررسی منشور کوروش (قسمت دوم)

 • شنبه, ۷ شهریور ۹۴
 • admin
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کنفرانس وحی در قرآن

 • شنبه, ۷ شهریور ۹۴
 • admin
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

گفتگوی سلیمان با پرندگان...

 • شنبه, ۷ شهریور ۹۴
 • admin
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کنفرانس بررسی رنگها در قرآن

 • شنبه, ۷ شهریور ۹۴
 • admin
 • ۲ نظر
نمایش تصویر

کنفرانس بررسی منشور کوروش (قسمت اول)