موضوع کنفرانس:


بررسی رنگ ها در قرآن

 

بخش مجری کنفرانس: اعجاز علمی قرآن (سرکار خانم دکتر معافی)


   پخش آنلاین کنفرانس بررسی رنگها در قرآن + دانلود 

 مشاهده مطالب و اسناد کنفرانس بررسی رنگها در قرآن + دانلود