گروه علمی پژوهشی باورباران

 • يكشنبه, ۱۹ مهر ۹۴
 • admin
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

همان ناصیه دروغگوی خطا کار ...

 • يكشنبه, ۱۹ مهر ۹۴
 • admin
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ابرهای جوششی و تولید تگرگ

 • پنجشنبه, ۱۶ مهر ۹۴
 • admin
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

کنفرانس اثر انگشت در قرآن

 • پنجشنبه, ۱۶ مهر ۹۴
 • admin
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کنفرانس اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

 • پنجشنبه, ۱۶ مهر ۹۴
 • admin
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کنفرانس باران و تگرگ از نگاه قرآن

 • پنجشنبه, ۱۶ مهر ۹۴
 • admin
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کنفرانس رد نظریه داروین (قسمت دوم؛پایانی)

 • پنجشنبه, ۱۶ مهر ۹۴
 • admin
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کنفرانس اثبات دروغ بودن نظریه داروین (قسمت اول)

 • پنجشنبه, ۱۶ مهر ۹۴
 • admin
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کنفرانس تفاوت حافظه زن ومرد

 • پنجشنبه, ۱۶ مهر ۹۴
 • admin
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کنفرانس حکمت تحریم شراب در اسلام

 • پنجشنبه, ۱۶ مهر ۹۴
 • admin
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کنفرانس مرکز دروغ گویی

 • پنجشنبه, ۱۶ مهر ۹۴
 • admin
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کنفرانس عرفان بت پرستی

 • دوشنبه, ۳۰ شهریور ۹۴
 • admin
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

کنفرانس عدالت آفریدگار

 • دوشنبه, ۳۰ شهریور ۹۴
 • admin
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کنفرانس هدف از خلقت چیست؟ (قسمت دوم،پایانی)

 • يكشنبه, ۲۹ شهریور ۹۴
 • admin
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

راز خطوط انگشتان ...

 • يكشنبه, ۲۹ شهریور ۹۴
 • admin
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

و در حضور ما کشتی را بساز ...