موضوع کنفرانس:

اعجاز عددی قرآن در سوره حدید

 

 

بخش مجری کنفرانس:  بخش اعجاز علمی قرآن (جناب آقای علی نژاد )  پخش آنلاین کنفرانس اعجاز عددی سوره حدید + دانلود

  مشاهده مطالب و اسناد کنفرانس اعجاز عددی سوره حدید+ دانلود