بلَى قَادِرِینَ عَلَى أَن نُّسَوِّیَ بَنَانَهُ ﴿۴﴾

آری قادریم که (حتی خطوط سر) انگشتان او را موزون و مرتب کنیم. (۴)


از نظر علمی ثابت شده است که خطوط ظریف سر انگشتان هر انسان ، کاملا منحصر به فرد است. از این رو در عصر ما ، انگشت نگاری راهی مناسب برای شناسایی هویت افراد می باشد.


 و اما سوال ما :

براستی اشاره قرآن به منحصر به فرد بودن خطوط سر انگشتان در 14 قرن پیش ، نشان از اعجاز این کتاب آسمانی ندارد ؟!

آیا بیان کننده حقانیت کلام خداوند نیست؟!