موضوع کنفرانس:

مرکز دروغ گویی در مغز انسان

 

  بخش مجری کنفرانس: بخش اعجاز علمی قرآن


  پخش آنلاین کنفرانس مرکز دروغ گویی در مغز انسان + دانلود

  مشاهده مطالب و اسناد کنفرانس مرکز دروغ گویی در مغز انسان + دانلود