موضوع کنفرانس:

 حکمت تحریم شراب در اسلام

 

 بخش مجری کنفرانس: بخش اعجاز علمی قرآن


  پخش آنلاین کنفرانس حکمت تحریم شراب در اسلام + دانلود

  مشاهده مطالب و اسناد کنفرانس حکمت تحریم شراب در اسلام + دانلود