موضوع کنفرانس:


آیا کوروش ذوالقرنین است؟ (قسمت اول)

 

بخش مجری کنفرانس: دشمن شناسی (سرکار خانم همتی) پخش آنلاین کنفرانس آیا کوروش ذوالقرنین است؟ (قسمت اول) + دانلود

 مشاهده مطالب و اسناد کنفرانس آیا کوروش ذوالقرنین است؟ (قسمت اول) + دانلود