موضوع کنفرانس:

 

رازهای زنبور عسل 2

  

بخش مجری کنفرانس: اعجاز علمی قرآن (سرکار خانم نجفی)



 پخش آنلاین کنفرانس رازهای زنبور عسل (قسمت دوم؛ پایانی)  + دانلود 

 مشاهده مطالب و اسناد کنفرانس رازهای زنبور عسل (قسمت دوم؛ پایانی) + دانلود