موضوع کنفرانس:

 

وحی در قرآن

 

 بخش مجری کنفرانس: اعجاز علمی قرآن (سرکار خانم طهرانی) پخش آنلاین کنفرانس وحی در قرآن + دانلود

 مشاهده مطالب و اسناد کنفرانس وحی در قرآن + دانلود