سوره مبارکه انبیاء آیه ۳۰ :

أَ وَ لَمْ یَرَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ کٰانَتٰا رَتْقاً فَفَتَقْنٰاهُمٰا وَ جَعَلْنٰا مِنَ اَلْمٰاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَ فَلاٰ یُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾

آیا کسانى که کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند، و ما آن دو را از هم جدا ساختیم، و هر چیز زنده اى را از آب پدید آوردیم؟ آیا[باز هم ] ایمان نمى آورند؟

طبق اصل پذیرفته شده ی کیهانی مهبانگ(bing bang) در قرن بیستم، عالم، در ابتدای خلقت در یک نقطه ی پرچگال متمرکز بوده است.

آنگاه در حدود 13/8 میلیارد سال قبل با انفجار عظیمی شیرازه آن در هم شکست و ماده ی تشکیل عناصر مختلف و در پی آن ستاره ها و کهکشان ها فراهم آمد. واین حقیقتی است که قرآن کریم، 1400 سال پیش به آن اشاره کرده است.