موضوع کنفرانس:

 

قرآن کریم کتابی کاملا آسمانی یا کتابی تحریف شده؟


بخش مجری کنفرانس: بخش دشمن شناسی (جناب آقای محمد مهدوی)  پخش آنلاین کنفرانس قرآن کتابی آسمانی یا تحریف شده؟ + دانلود

  مشاهده مطالب و اسناد کنفرانس قرآن کتابی آسمانی یا تحریف شده؟ + دانلود


+ لینک فیلم کشف نسخه‌ای بسیار قدیمی از قرآن در آلمان