موضوع کنفرانس:

 

خطبه قاصعه نهج البلاغه (تکبر عامل بدبختی بدترین های خلق)

 

 بخش مجری کنفرانس: دشمن شناسی (جناب آقای محمد مهدوی)

 


  پخش آنلاین کنفرانس تکبر عامل بدبختی بدترین های خلق+ دانلود

  مشاهده مطالب و اسناد کنفرانس تکبر عامل بدبختی بدترین های خلق+ دانلود