موضوع کنفرانس:


آیا کوروش ذوالقرنین است؟ (قسمت دوم)

 

بخش مجری کنفرانس: دشمن شناسی (سرکار خانم همتی) پخش آنلاین کنفرانس آیا کوروش ذوالقرنین است؟ (قسمت دوم)+ دانلود

 مشاهده مطالب و اسناد کنفرانس آیا کوروش ذوالقرنین است؟ (قسمت دوم) + دانلود